Om at leve bevidst og spirituelt

Om at leve bevidst og spirituelt

Det åndelige bevidste liv er en kreativ praksis, som du kan variere i det uendelige. I dette indlæg får du et par af mine vigtigste huskeregler og råd:

Vær i nuet, og vær med det, der er – praktisér taknemmelighed, se gaverne i dit liv, og find glæden ved at være netop dig – og livet vil åbne sig for dig på mirakuløse og uforudsigelige måder.

At leve spirituelt er at leve bevidst. Og når vi bliver bevidste, bliver vi i strand til at træffe frie valg. Jeg tror på, at vi mennesker fødes ind i dette liv med en skæbnevej – med temaer og udfordringer, vi har sagt ja til at gennemgå, men jeg tror også på, at vi er væsner med en fri vilje, at vi selv i høj grad kan være med til at afgøre, hvordan livet rent konkret skal udspille sig. Det er altså ikke på forhånd afgjort, om du skal være skuespillerinde, sygeplejerske eller clairvoyant, men der er vigtige temaer, som er fastlagte, og som du så kan arbejde med på forskellige måder.

Den frie viljes fulde kraft

Når jeg som clairvoyant ser en klients fremtid for mig, er det altid muligt for min klient at sige: ”Nej tak, den vej vil jeg ikke i livet, så jeg drejer til højre i stedet for venstre.”

Det sker også, at jeg sidder med klienter og ser potentialer, som jeg samtidig godt ved, at de muligvis ikke får forløst til fulde i dette liv, fordi de ikke anvender deres frie viljes fulde kraft til at opnå det, der ligger som et potentiale for dem. Så når de det nok i næste liv.

Den frie vilje er tilgængelig for mennesker, der lytter indad. Så snart vi er fanget i et hamsterhjul og har for travlt til at høre vores sjæls kald, slår automatik og gamle mønstre til, og alle de ubevidste mønstre, vi har med fra barndom og tidligere liv, viser sig. Så sidder vi fast og gentager blot fortiden i nye variationer. Her er den frie vilje stærkt begrænset.

Sagt anderledes: hvis du virkelig vil noget med din egen frie vilje, så vær langsom.

Det er derfor, du ikke kan knokle dig til succes. Så er du bare fanget i fortidens mønstre og ubevidst stress og jag. Man kan godt arbejde hårdt og med flid, men det skal ikke føles hårdt. Livet går os bedst, når vi tager os tid.

Møder man disse ubevidste mønstre fra barndommen med et roligt nærvær, kan man opløse dem og forvandle dem. Og med meditativ accept kan man – gennem kærlige tanker, meditationer, bønner og andre praksisser – begynde at give sig selv plads i livet. Det sker ved, at du ser mønstrene i et kærligt lys og accepterer, at du tidligere har haft brug for dem for at klare dig. Og så giver du slip på dem. Det giver frihed.

Dette er et uddrag fra bogen – Clairvoyance I Hverdagen

Ønsker du at komme mere i kontakt med dine egne clairvoyante evner?

Bogen er fyldt med simple og glædesfyldte praksisser, der giver dig bedre forbindelse til din intuition i hverdagen. Den er til dig, der søger en dybere forankring i hjertet og sjælen – og dermed din egen vej i livet.

Læs også:

Tegn i hverdagen

Noget af det, jeg elsker mest, er at modtage små tegn fra universet, fra engle, guider og slægtninge, der

Hjælp i det alternative

Der findes clairvoyante, shamaner og andre dygtige helbredere, hvis særlige evne det er at se kroppens auralag, og som

Har du spørgsmål her og nu?

SÅ PRØV "SPØRG CLAIRVOYANTEN"