De åndelige sendebud

De åndelige sendebud

Engle er fascinerende væsener. Men hvem er disse ”væsener” egentlig, og findes de i virkeligheden?

Ordet ”angel” stammer fra det græske ord ”angelos”, der betyder sendebud eller budbringer. Engle er altså himmelvæsener, der formidler kontakten mellem himlen og Jorden. I daglig tale betragtes de som himmelske, åndelige væsener, der kan kommunikere med mennesker og hjælpe dem. Engle har stor symbolsk betydning, og de optræder i mange forskellige skikkelser. Frem til Romantikken i omkring 1870 havde en engel skikkelse som en mand, og blev anset og beskrevet som et hankønsvæsen. I de seneste par hundrede år er engle dog blevet skildret som hunkønsvæsener.

Der findes mange slags engle. Nogle mere kendte end andre. De mest kendte er… Keruber: Optræder i Biblen som vogtere af Edens Have og Livets Træ. Serafer: Den højeste orden blandt Guds tjenere. Troner: Har til opgave at sikre, at Guds retfærdighed sker.

Alt efter hvilken trosretning, man kigger på, optræder også forskellige slags engle. I Islam optræder ærkeenglene Gabriel, Michael, Israfil, dødsenglen Izrail, og den faldne ærkeengel Iblis, som er djævelen, der gør oprør imod Allah. I Jødedommen er der en hierarkisk rangorden blandt englene. I Kristendommen er engelene Guds sendebude og budbringere. I den Katolske Kirke optræder også skytsengle.

I nyere tid har engle stadig deres berettigelse, og nogle hævder endda at kunne kommunikere med dem. Der gjorde bl.a. Prinsesse Märtha Louise fra Norge i 2007. Hun stod frem og fortalte, at hun var synsk og kunne kommunikere med både engle og dyr, hvilket resulterede i at prinsessen endda opførte skolen ”Engleskolen”. I 2006 indførte man sågar den officielle Internationale Engledag, der løber af stablen d. 8. september, og hvor de guddommelige væsener fejres og hyldes.

De folk, der tror på engle, taler om en helt særligt fornemmelse, når mødet med en engel indtræffer. Noget kærligt og magisk. Nogle siger at englene efterlader en fjer til dem, nogle føler sig renset og opløftet, og andre får en spontan lykkefølelse.

Men hvad er så mit syn på engle?

Mit besøg ved Englehuset i Ystad.

Spørg du mig, er vi alle engle. Vores sjæl er den, der ses som en engel, når vi forlader Jorden. Så enkelt er det i min verden – og så lidt hokus pokus!

Sjælen vejer 21 gram, men vores personlighed, som lyser i sjælen, er lige så forskellige som vi er som mennesker. Derfor er der engle eller sjæle, som lyser kraftigere end andre. Nogle sjæle larmer mere end andre. Nogle er åndeligt højere udviklet end andre.

Der er engle i alt. Der er engletegn alle steder, for vi er ét med himlen og Jorden. Hvis blot du flytter din bevidsthed og ser efter. En engel kan vise sig i lyset, en fjer, en fugl, en sommerfugl, en skygge, et spor, i vinden osv. Engle eller afdøde

viser sig overalt. For livet er for evigt.

Læs også:

Tegn i hverdagen

Noget af det, jeg elsker mest, er at modtage små tegn fra universet, fra engle, guider og slægtninge, der

Hjælp i det alternative

Der findes clairvoyante, shamaner og andre dygtige helbredere, hvis særlige evne det er at se kroppens auralag, og som

Har du spørgsmål her og nu?

SÅ PRØV "SPØRG CLAIRVOYANTEN"