Hvad er sjælen?

Hvad er sjælen?

Buddhisterne kalder det Nirvana, andre kalder det Kosmos, Kilden eller Guds rige.

Det åndelige er for mange et abstrakt og kollektivt begreb. Man taler om, at noget kan være åndfuldt, eller at et sted eller menneske har en særlig ånd. Ånden er en kraft, eller at et sted eller menneske har en særlig ånd. Ånden er en kraft, en livs- og meningsfylde, som kan sætte sig igennem i de enkelte sjæle – de enkelte mennesker. Ånden er den kærlighedskraft, som binder alt sammen.

”Guds ånd svævede over vandene”, som der står skrevet i Bibelen, hvor det beskrives, hvordan alt opstår ud af intet, mens Helligånden er det livgivende pust. Man behøver ikke være kristen eller underlagt religiøse dogmer for at kunne mærke billedet af en usynlig og samlende kraft, som er altings skaber. En ånd, der svæver over det hele og binder alting sammen ved sin usynlige kraft.

Ånden er noget højere, noget guddommeligt, som er fælles for alle mennesker. Mens sjælen er individuel – for den har med dig personligt og med kroppen at gøre. Sjælen bor i kroppen i de enkelte liv her på jorden, og den former vores krop, vores personlighed og vores forstand. ”Øjnene er sjælens spejl” siger man, for her kan man læse sjælen energetisk, og man kan se, hvordan et menneskes særlige sjæleenergi tager form og finder udtryk gennem auraens lag. For til sidst at komme til udtryk i dette jordiske liv, i din personlighed og fysisk.

Hvad end det hedder for dig, er sjælen dit højere selv, din dybeste essens og inderste kerne – den del af dig, som er udødelig, og som rejser med dig gennem livene. Sjælen forbinder dig til det åndelige.

Også de gamle grækere beskrev deres viden om sjælen. De sagde, at sjælen var ”det forhold, som forholder sig til sig selv”, som også Augustin og den danske filosof Kirkegaard udtrykte det. Sjælen er den instans i dig, som gør, at du kan betragte dig selv – og måske herfra sætte dig mål og skabe forandringer. Fra sjælens sted kan du være din egen bedste ven, og fra sjælens sted kan du møde dig selv på allerdybeste vis. Når først man kender sig selv på sjælsniveau, bliver det langt nemmere at være autentisk og modig i tilværelsen.

I min oplevelse er det sådan, at sjælen findes bag vores personlighed, indtil vi opdager den og giver den plads, og jo mere vi lader den trænge igennem, desto bedre vil det gå os i livet – desto mere afbalancerede og tilfredse vil vi blive. Desto mere lys vil der være i vores øjne.

Dette er et uddrag fra bogen – Tal med de døde

En rejse ind i sjælens evige liv er til dig, som ønsker en dybere kontakt med dig selv og de slægtninge, der er med dig fra den anden side.

Det er en rejse ind i sjælens evige lig, hvor du gennem øvelser og kanaliserede meditationer får mulighed for at åbne dig for din sjælsdybder og dermed mere af dig selv – enten for første gang eller blot dybere end før.

Læs også:

Tegn i hverdagen

Noget af det, jeg elsker mest, er at modtage små tegn fra universet, fra engle, guider og slægtninge, der

Hjælp i det alternative

Der findes clairvoyante, shamaner og andre dygtige helbredere, hvis særlige evne det er at se kroppens auralag, og som

Har du spørgsmål her og nu?

SÅ PRØV "SPØRG CLAIRVOYANTEN"