Åndelige cirkler og selskaber

Åndelige cirkler og selskaber

Gennem tiden har der været mange selskaber for åndelig viden og spirituelle aktiviteter, selskaber, som mere eller mindre skjult – afhængigt af samtiden – har beskæftiget sig med det okkulte. Disse mennesker har ofte talt skabende kunstnere og betydningsfulde personer – for eksempel Hilma af Klint og Rudolf Steiner fra vores nordlige egne. Meget af den viden, vi baserer vores livssyn og samtid på i dag, er overleveret gennem kanaliseringer fra mennesker, der har stået i særlig kontakt til den åndelige verden. Denne viden er så blevet formidlet og viderebragt fra mund til mund og gennem bøger og ny teknologi over århundreder. Den proces betyder, at der er noget, der går tabt, og andet der misforstås, men det meste af det, vi ved om de dybere spørgsmål i tilværelsen, forbliver uændret, tror jeg. Gammel visdom i moderne form.

I dag er vi i en tid, hvor vi synes at have mistet den umiddelbare forbindelse til de spirituelle aspekter af tilværelsen og for mange lader sig nemt fortabe i egoet og i frygt i stedet for at lade sig oplyse af det højere selv og kærlighedsevnen – af vores sjæls lys. Men jeg fornemmer, sammen med mange andre, at udviklingen er vendt, og interessen for alternative emner og kurser er steget eksplosivt i den tid, jeg har haft min praksis. Det er en fornøjelse at se den udvikling.

Jeg tror, at videnskab og ånd vil mødes i tiltagende grad i de 20’ere, vi lige er trådt ind i, og i resten af dette århundrede i øvrigt. Når vores åndelighed stiller sig på samme side som de utrolige videnskabelige fremskridt, vi ser, og som der kun vil komme flere af, tror jeg, at vi vil kunne løse mange af de svære problemstillinger, som jordkloden og menneskeheden står med i dag.

Jeg ser ikke moderne videnskab som værende i modstrid med det åndelige – tværtimod ser jeg kun de to discipliner nærme sig hinanden og kaste lys over hinanden i højere og højere grad.

Videnskabens største landvindinger kommer af eksperimenter og hårdt arbejde fra dedikerede forskere verden over – og jeg er sikker på, at disse mennesker er begavet med en fremragende intuition og sjælskontakt. Uanset om de så bruger det sprog om det eller ej. Det at være spirituel er ikke i modstrid med og må aldrig være i modstrid med videnskabens landvindinger. Men vi kan ikke have videnskab uden åndelighed, og vi kan ikke have åndelighed uden videnskab. Der må og skal være balance.

For mig er der ingen tvivl om, at vi skal betragte klimaforandringer og coronaen som nødråb fra kloden, fra menneskesjælen og fra dyrene. Ikke som en straf, men som en konsekvens af nogle ting og som hjælp til at vågne op. På helt samme vis som kroppen hjælper os ved at blive syg, hvis vi er for hårde ved os selv. Sygdom skal ikke altid behandles med Panodiler og en jernvilje og arbejdsmoral, men også ved at lytte til kroppens signaler. Ligeledes skal vi nu lytte til jordklodens signaler.

Et uddrag for bogen – FIND IND TIL SJÆLENS LYS

Find ind til sjælens lys

Læs også:

Tegn i hverdagen

Noget af det, jeg elsker mest, er at modtage små tegn fra universet, fra engle, guider og slægtninge, der

Hjælp i det alternative

Der findes clairvoyante, shamaner og andre dygtige helbredere, hvis særlige evne det er at se kroppens auralag, og som

2 kommentarer til “Åndelige cirkler og selskaber”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Har du spørgsmål her og nu?

SÅ PRØV "SPØRG CLAIRVOYANTEN"